09.01.2018. 16:47, Vijesti

 

 

Odluka o naknadi za prvo i drugo rođeno dijete u 2017. godini


Dana 28.12.2017. Općinsko vijeće Kupres je donijelo odluku o naknadi za novorođeno dijete. Na temelju Odluke novčano se podupiru obitelji s novorođenom djecom kako slijedi:

  1. za prvo rođeno dijete u obitelji u visini od 500,00 KM
  2. za drugo rođeno dijete u obitelji u visini od 750,00 KM


Pravo na financijsku potporu ostvaruju roditelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da imaju državljanstvo BiH
  • da imaju neprekidno prebivalište na području Općine Kupres u trajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
  • da je dijete rođeno u BiH od 01.01.2017. pa nadalje


Za pokretanje postupka za ostvarivanje prava potrebno je da podnositelj zahtjeva dostavo sljedeću dokumentaciju:


  1. popunjen zahtjev za ostvarivanje prava
  2. uvjerenje o državljanstvu roditelja koji podnosi zahtjev
  3. potvrda o prebivalištu roditelja koji podnosi zahtjev
  4. izvod iz matične knjige rođenih za dijete
  5. broj bankovnog računa roditelja


Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava najkasnije do 31.01.2018. za djecu rođenu u 2017. godini.


Priopćeno je iz Općine Kupres.


Pregledavate mobilnu verziju stranice.