05.07.2017. 14:32, Obavijesti

 

 

Dnevni red 2. sjednice Vlade Hercegbosanske županije


U četvrtak, 6. srpnja 2017. godine u 9 sati održat će se 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:


1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;


2. Razmatranje nacrta Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada;


3. Razmatranje prednacrta Zakona o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županji;


4. Razmatranje prijedloga odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH;


5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću;


6. Razmatanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Izdaci za raseljene osobe“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;


7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ Beneficije za socijalnu zaštitu, Potpore pojedincima - Civilne žrtve rata, Ostale potpore pojedincima – Porodiljini dopust, utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;


8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;


9. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana i Transfer udrugama građana–Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;


10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje;


11. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;


12. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;


13. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;


14. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa;


15. Razmatranje prijedloga Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i prijedloga Odluke o davanju ovlasti;


16. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog stožera civilne zaštite i prijedloga Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite;


17. Razmatranje Dopisa općinskog načelnika Livno;


18. Tekuća pitanja.

Pregledavate mobilnu verziju stranice.